InfoAkselin etusivulle Muistot HaveriRautaKultaIhmisetNykypäivä
TYÖOLOT 1800-LUVULLA | TYÖOLOT 1900-LUVULLA | ASUMINEN | VAPAA-AIKA | ERIK AMINOFF

Työolot 1900-luvulla

Tekniikka oli edennyt merkittävästi 1800-luvun jälkeen. Paineilmaporat, lastauskoneet ym. olivat muuttaneet työn kuvaa. Työ oli edelleen raskasta ja vaarallistakin. Kaivostunnelissa oli kylmää, märkää, pimeää ja pölyistä.

Kaivoksen työntekijä

Louhintatyötä tehtiin kuutena päivänä viikossa, kahdessa vuorossa. Aamuvuoro alkoi kuudelta ja päättyi kahdelta. Iltavuoro alkoi iltapäivällä neljältä ja päättyi illalla kello kymmenen.

Oy Vuoksenniska Ab piti varsin hyvää huolta työntekijöistään ja pyrki parantamaan mahdollisuuksien mukaan työoloja. Työilmapiiri oli hyvä, mistä kertoo sekin, että kaivos seisoi lakon vuoksi vain yleislakon aikana.

Työsuojelu oli edennyt ja määräykset ja ohjeet ohjasivat työn kulkua. Varsinaisia suojavarusteita oli kuitenkin kaivoksen alkuvaiheessa vähän. Alhaalla kaivoksessa työskentelevillä oli kypäräpakko, mutta muutoin varustuksen kuului tavalliset kumisaappaat haalarit ja rukkaset. Vasta myöhemmin saatiin työturvallisuussaappaita, jotka todella suojasivat jalkoja.

Tilastot kertovat, että suojalasien käyttö ei ollut tavallista, sillä yksi yleisimmistä tapaturmista oli kivensirujen joutuminen silmiin. Hengityssuojaimia ja kuulosuojaimia ei liioin käytetty. Melua vaimennettiin panemalla vanutupot korviin.

Kaivoksessa

Kullan rikastuksessa käytettiin syanidia, mikä ei kuitenkaan aiheuttanut yhtään tapaturmaa. Kaivoksella käsiteltiin runsaasti myös räjähdysaineita, mutta nekään eivät aiheuttaneet yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Sen sijaan putoavat kivet ja putoamiset aiheuttivat vakavia vammoja ja kuolemantapauksia. Useat onnettomuudet johtuivat määräysten rikkomisesta, mutta kaikesta huolimatta kaivos oli varsin turvallinen työpaikka kunhan asianmukaista varovaisuutta noudatettiin. Työnantaja pyrki lisäämään työturvallisuutta määräysten ja suojavarusteiden lisäksi koulutuksella ja mm. järjestämällä kilpailuja tapaturmien vähentämiseksi.