InfoAkselin etusivulle Muistot HaveriRautaKultaIhmisetNykypäivä
TERVETULOA | KAIVOSTOIMINTA ALKAA | MALMIA TAMPEREELLE | LOUHINTA JA KULJETUS
Tuli
Ruuti ja dynamiitti


Malmin louhinta ja kuljetukset Haverissa

Haverissa 1800-luvulla louhittiin avolouhoksista. Louhoksen pohjalle porattiin reiät käsiporalla eli puralla. Reikien poraus tapahtui aluksi niin että yksi mies piteli ja käänteli poraa ja yksi tai kaksi miestä käytti lekaa. Ruotsista saatiin 1860-luvun puolessa välissä myös uusi pora, jolla mies yksinään hoiti porauksen.

Reiät mitattiin ennen räjäytystä, sillä palkka määräytyi reikien syvyyden mukaan. Ruudilla räjäytetyt kivet nostettiin raudoitetulla puupuntulla, hevoskierron voimalla. Haverissa louhittiin 1800-luvulla seitsemästä eri louhoksesta, joista syvin "Kaikuva kruuva" on lähes 40 m syvä. Nykyisin näistä louhoksista on näkyvissä neljä.

Piirros 1800-luvun kaivoksesta

Nostettu käyttökelpoinen kivi kuljetettiin hevosella Tampereelle. Talvisin ajettiin talvitietä Karhejärven kautta Kyrönlahteen, josta edelleen jäätä myöten Tampereelle. Kuljetusreitit vaihtelivat eri aikoina ja edestakaista matkaa kertyi noin 90 km.

Parhaimmillaan 1850-luvulla Haverissa oli töissä parikymmentä miestä. Osa heistä oli Ruotsista tuotettuja ammattimiehiä. Työntekijöille oli rakennettu asunnot ja yhteinen ruokalarakennus. Palkkaa maksettiin kaivosmiehelle 80 penniä 14-15 tunnin työpäivää kohden.