InfoAkselin etusivulle Muistot HaveriRautaKultaIhmisetNykypäivä
TERVETULOA | KAIVOSTOIMINTA ALKAA | MALMIA TAMPEREELLE | LOUHINTA JA KULJETUS

Malmia Tampereen masuunille

Suomi liitettiin Venäjään vuonna 1809. Venäjän hallinto oli vuoriteollisuudelle suopea ja senaatin lausunnossa todettiin, että Haverin kaivoksen yhteyteen tulisi rakentaa masuuni ja kankipaja. Hanke ei kuitenkaan toteutunut.

Tampereella 1800-luvun alkupuolella James Finlayson ryhtyi mittaviin teollisiin hankkeisiin, joihin sisältyi rautavalimo. Senaatti tuki hanketta ja sen mielestä Haverin kaivos oli saatava Finlaysonin louhittavaksi. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, koska malmin huonon laadun perusteella keisari hylkäsi vuonna 1826 tehdyn aloitteen Haverin kaivoksen lunastamisesta valtiolle. Vuonna 1839 Haverissa louhittiin, mutta kaivososakeyhtiötä ei saatu syntymään ja työt loppuivat.

Vuonna 1842 perustettiin Tampereelle N.J. Idmanin ja C.A. Ramsayn johtama raudanvalmistusyhtiö, jolle myönnettiin erioikeus Haverin kaivokseen. Yhtiön sulatusuuni ja jalostuslaitokset valmistuivat vuonna 1843 Tammerkosken niskaan.

1840-luvun tiedot louhinnasta ovat puutteelliset, mutta tietojen mukaa louhijoita oli 6-4 ja malmia saatiin noin 170 tonnia. Tampereen masuunissa ei voitu käyttää epäpuhdasta Haverin malmia kuin 10% malmimäärästä ja louhintamäärä jäi noin 30 tonnin vuositasolle. 1840-luvun loppupuolella Tampereen masuuni keskeytti toimintansa, mutta se käynnistettiin uudelleen ja vuosina 1851-1855 Haverista louhittiin malmia noin 30 tonnia vuodessa.

Vuonna 1856 G.A. Wasastjerna osti Tampereen masuunin. Haverin louhintamäärät kasvoivat parhaimmillaan 350 tonniin. Malmin laatu kuitenkin hyydytti louhinnan ja kaivos suljettiin 1861. Haverista louhittiin kuitenkin sen verran, mitä kaivoksen omistaminen lain mukaan edellytti. Vuonna 1865 louhinta sitten loppui kokonaan. Leineperi Oy osti Haverin kaivoksen, mutta se ei aloittanut louhintaa. Aikaa kului 70 vuotta ennen kuin Haverin kallioita alettiin seuraavan kerran tutkia kaivostoiminnan kannalta.