InfoAkselin etusivulle Muistot HaveriRautaKultaIhmisetNykypäivä
TERVETULOA | KAIVOSTOIMINTA ALKAA | MALMIA TAMPEREELLE | LOUHINTA JA KULJETUS

Tervetuloa Viljakkalan Haveriin Viljakkalan haveri

Tervetuloa Haverin pitkän rauta- ja kultakaivoshistorian pariin. Haverin kaivos sijaitsee Viljakkalan kirkonkylästä n. 1 km länsi-luoteeseen Kyrösjärven Kirkkojärven länsirannalla, Haverin tilaan kuuluneilla mailla. Vielä 1800-luvulla Haveri sijaitsi Inkulan saarella, mutta Kyrösjärven järvenlaskujen jälkeen siitä tuli osa mannerta. Viljakkalan kunta puolestaan sijaitsee noin 40 km Tampereelta luoteeseen.

Kaivoksen työntekijöitä

Kaivostoiminnan alkaessa 1700-luvulla Viljakkala kuului Hämeenkyröön. Se oli tyypillinen maatalouspitäjä, jossa väestö sai toimeentulonsa viljelystä. Asukkaita 1800-luvun alkupuolella oli noin tuhat henkilöä. Rautakaivos oli ajoittain merkittävä työnantaja varsinkin 1840-luvulla, jolloin kaivoksessa työskenteli reilut kaksikymmentä miestä. Vasta Oy Vuoksenniska Ab:n kultakaivosvaiheen aikana 1939-1960 Haverista muodostui todella merkittävä työllistäjä Viljakkalassa. Tällöin kaivoksessa työskenteli keskimäärin 150 henkilöä. Vuoksenniska oli myös merkittävä veronmaksaja, jonka yritystoiminnan vaikutus kunnan talouteen ja asukaslukuun oli huomattava.