Info Akselin etusivulle MuistotMänttä
TervetuloaTyöSerlachiusten valtakuntaSuuria hetkiä
TYÖN PARISSA | YHTYMÄN PERHEKUULUMISIA | MÄNTÄN PATRUUNAT
Metsä
Tehdas
Konttori
 Laboratorio
Myynti
Työ laboratoriossa 1  2 Valkaisulaitoksen laboratorio

G.A. Seralchius Oy:n laboratoriotoiminta alkoi 1920-luvulla. Spriitehtaalla sijainneessa ensimmäisessä varsinaisessa tutkimuslaboratoriossa mitattiin selluloosan vaaleutta sekä tutkittiin paperinvalmistusta ja spriin alkoholipitoisuutta. Standardisoituja ohjeita ei ollut ja tutkimusvälineitä oli hyvin vähän.

Yhtiön johto päätti 1954 perustaa Mänttään koko G.A. Serlachius Oy:n yhteisen tutkimuslaboratorion, joka pääsi neljä vuotta myöhemmin muuttamaan spriitehtaalle rakennettuihin uusiin tiloihin. Siellä tutkittiin Mäntän ja yhtiön muiden tehtaiden tarpeita varten mm. paperin ja kartongin pintakäsittelyä, puolikemiallisen massan valmistusta ja valkaisua, IKI-levyn lujuuksia sekä jätevesiä. Kemiallisten tutkimusmenetelmien käyttö lisääntyi ja työmenetelmien standardisointi kehittyi.

1964 spriitehtaalle rakennettiin uudet koekeittämötilat: pienoisselluloosakeittämö, valkaisimo ja massan lajittelulaitteet sekä täydellinen selluloosan ja paperin koestuslaitteisto. Laboratorion laitteistot ja menetelmät alkoivat olla alansa huippua. Henkilöstö koostui insinööreistä, kemisteistä, laboranteista ja käytöntarkkailijoista. Yhtiö järjesti myös laboranttien koulutusta.

Analyysi käynnissä

1960-luvulta alkaen tutkimuksissa keskityttiin pääasiassa raaka-aineiden ja tuotteiden tarkkailutehtäviin, tehtaan alapuolisen vesistön tilan seuraamiseen sekä diplomityöntekijöiden ohjaukseen ja valvontaan. Tärkeitä olivat myös yhteydet eri tutkimuslaitoksiin kuten Oy Keskuslaboratorioon Espoossa ja VTT:n tutkimuskeskukseen Otaniemessä.

Suuri muutos Mäntän laboratorioiden organisaatiossa tapahtui 1971, kun perustettiin laboratorio-osasto. Siihen kuuluivat kaikki tehtaan laboratoriot: tutkimuslaboratorio, paperitehtaan laboratoriot, selluloosatehtaan ja voimaosaston laboratorio. 1974 otettiin käyttöön yhtiön tutkimus- ja kehitysosasto ns. Lampitalossa. Rakennukseen keskitettiin kaikki yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta.


 Lisää kuvia
G.A. SERLACHIUS