Info Akselin etusivulle MuistotMänttä
VALTA | ARKI | PALVELUT | VAPAA-AIKA
Lapset
Eläkeläiset
 Asuminen
Liikenne
Puhelin
Opetus ja
kansanvalistus
Asuminen 1  2

G.A. Serlachius rakensi ensimmäiset työväenasuntonsa 1870. Mäntän jatkuvasti huonon asuntotilanteen vuoksi yhtiön oli pakko rakentaa työläisilleen asuntoja, jotta näitä ylipäänsä saatiin paikkakunnalle.

Työntekijöiden asuntoja

Erityisen vilkasta asuntorakentaminen oli 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, jolloin Mäntän tehtaiden työväestö moninkertaistui. Vuonna 1936 tehdyn asuntotilaston mukaan puolet mänttäläisistä asui yhtiön asunnoissa. Työväen asuntoalueilla asuttiin tehtaan osastoittain. Samaan aikaan yhtiö kannusti työntekijöitään rakentamaan omakotitaloja sitouttaakseen heidät paikkakunnalle

Virkailijan asunto

1940-luvulta alkaen yhtiö alkoi rakentaa työntekijöilleen kerrostaloja. 1960-luvulla se siirtyi ostamaan asunto-osakeyhtiöistä huoneistoja, joita se vuokrasi eteenpäin työntekijöilleen. Vielä 1970-luvun alussa joka neljäs mänttäläinen asui työsuhdeasunnossa.

Yhtiö rakensi myös Mäntän kunnallistekniikan, mm. vesi- ja viemäriverkoston 1930-luvulla. Se vastasi pitkään roskien ja juomaveden kuljetuksesta, sähkön jakelusta sekä taajaman katujen, teiden ja puistojen kunnossapidosta.

1970-luvulta alkaen yhtiö alkoi määrätietoisesti pyrkiä eroon vuokranantajan roolistaan.


 Lisää kuvia
G.A. SERLACHIUS