Info Akselin etusivulle MuistotMänttä
VALTA | ARKI | PALVELUT | VAPAA-AIKA
Lapset
Eläkeläiset
Asuminen
 Liikenne
Puhelin
Opetus ja
kansanvalistus
Liikenne 1  2

G.A. Serlachiuksen aloittaessa puuhiokkeen valmistuksen Mäntässä seudun kuljetusongelmat olivat valtavat. Maanteitä lähistöllä ei ollut, ja rautatie oli lähimmillään Hämeenlinnassa. Sinne kuljettiin hevoskyydillä, kirkkoveneillä ja laivoilla.

G.A. Serlachius aloitti pitkäjänteisen painostustyön parantaakseen Mäntän yhteyksiä maailmalle. Vilppula-Mänttä -maantie rakennettiin 1874 pitkälti hänen lehtikirjoittelunsa innoittamana. Hämeenlinna-Tampere -radan valmistuttua Serlachius osti 1879 ensimmäisen laivansa "Mäntän" liikennöimään Tampere-Vilppula -reitille. Keurusselällä liikennöineistä yhtiön aluksista muistetaan parhaiten siipirataslaiva Elias Lönnrot.

Siipirataslaiva Elias Lönnrot

Merkittävin G.A. Serlachiuksen saavutus liikennealalla oli kuitenkin Tampereelta Pohjanmaalle suuntautuneen pääradan linjaaminen Näsijärven itäpuolitse. Rata vihittiin käyttöön 1883, jonka jälkeen Vilppulan rautatieasemasta kehittyi Mäntän elämänlanka. Saamaan aikaan Serlachiuksella riitti tarmoa ajaa myös Suomenlahden laivaliikenteen kehittämistä.

Veturi kapearaiteisella rautatiellä

1890-luvun lopulla Serlachius rakennutti Vilppulan ja Mäntän välille yksityisen kapearaiteisen rautatien. Yhtiö omisti radan ja kulkuvälineet ja maksoi henkilöstön palkat. Myöhemmin rata muutettiin normaaliraiteiseksi ja sen hoito siirtyi VR:n vastuulle. Henkilöliikenne lopetettiin 1953, jonka jälkeen rata on ollut yksinomaan tavaraliikenteen käytössäEnsimmäisen auton Mänttään toi 1913 Gösta Serlachius. Hänen punaista Opeliaan oli hämmästelty paikkakunnalla vasta muutama vuosi, kun yhtiö jo osti ensimmäisen Dix-merkkisen kuorma-autonsa. Mäntän teistä ja kaduista yhtiö piti huolta vuoteen 1948 asti. Kuljetusosastonsa toimintaa auttaakseen yhtiö pyrki vielä sotien jälkeen vaikuttamaan seudun tiestön parantamiseen. Erityisen aktiivisesti tässä toimi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerinäkin toiminut R. Erik Serlachius.

1970-luvulla Mäntän Sassinniemessä toimi yhtiön lentokenttä. 1980-luvulla kenttä jäi pois käytöstä, ja jatkossa yhtiö osallistui läheisen Hallin kentän säännöllisen lentoliikenteen kustannuksiin.


 Lisää kuvia
G.A. SERLACHIUS