Info Akselin etusivulle MuistotMänttä
VALTA | ARKI | PALVELUT | VAPAA-AIKA
Kunta
Seurakunta
Seurapiirit
 Työväenliike
Ympäristö
Poliisi
Työväenliike 1  2 Työväentalo

Mäntän työväenyhdistys perustettiin marraskuussa 1905. Työväestön järjestäytyminen johti poliittiseen ja järjestölliseen kahtiajakautumiseen sekä yhtiön ja työväenliikkeessä mukana olleen työväestön välien kiristymiseen. Ensimmäinen suuri mielenosoituskulkue Mäntässä nähtiin jo 1906. Vuosina 1908-1909 käytiin vakava työtaistelu, jonka työväenliike hävisi.

Työväenliikkeen toiminnan keskukseksi tuli työväentalo, jonka työväenyhdistys onnistui yhtiön vastustuksesta huolimatta rakentamaan. Talo paloi 1914, ja uusi saatiin rakennetuksi vasta pitkien kiistojen jälkeen yhtiön osoittamaan paikkaan taajaman reunalle.

Paperityöläisten lakkokomitea 1917

1917 kiistat kärjistyivät taas ja Mäntässäkin lakkoiltiin. Seuraavana vuonna syttyi sisällissota, jonka jälkeen mänttäläinenkin työväenliike joutui joksikin aikaa maan alle. Vaikka työväenliike pääsi taas pian mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, yhtiö teki Mäntässä kaikkensa, jotta sen toimintaa saatiin rajattua mahdollisimman kapealle alalle. Tehtaalaiset eivät juuri uskaltaneet käydä työväentalossa tai osallistua näkyvästi liikkeen toimintaan. Mäntässä olivat käytössä myös paperiteollisuuspaikkakuntien kuuluisat "mustat listat", joissa lueteltiin poliittisesti epäluotettavia työläisiä. Gösta Serlachius toimi aktiivisesti lakonmurtajajärjestöjen saamiseksi Suomeen.

Sota lähensi yhteiskunnallisia ryhmiä. R. Erik Serlachiuksen vierailu työväentalolla 1944 oli tärkeä tapahtuma, joka osoitti pahimpien ristiriitojen hälvenneen. Tämän jälkeenkin Mäntässä on tietysti kiistelty ja lakkoiltu; erityisen kireitä aikoja elettiin 1970-luvulla. Myöhemmin yleinen yhteiskunnallinen kehitys alkoi kuitenkin tehdä yhtiön johdon ja järjestäytyneen työväestön suhdetta mutkattomammaksi.


 Lisää kuvia
G.A. SERLACHIUS