Hufvudstadsbladet N:o 152. 6.7. 1869

-Walkiakosken kanavan avajaiset pidettiin t.k. 2 päivänä noin klo 6 jpp. Harmaan taivaan alla ja viileässä säässä. Kun H. ylh. Kenraalikuvernööri, joka Hämeen läänin kuvernöörin ym. Seurassa oli tehnyt retken Lempäälään höyrylaiva Wanajalla, oli saapunut paikalle ja noussut ”Roineeseen”, joka hetkeä aikaisemmin oli tuonut Hämeenlinnasta runsaan joukon huvimatkalaisia, höyrylaiva lähti liikkeelle ohittaen kanavan ja sen kolme sulkuporttia, suuren, noin parin tuhannen hengen, enimmältään ympäröivien seutujen rahvasta käsittäneen juhlapukuisen joukon katsellessa. Kanavan suu ja rannat, jotka oli koristeltu lipuin, ja joilla liikehti uteliasta joukkoa, olivat kuin eläväinen ja vaihteleva taulu, jota kuitenkin jonkin verran häiritsi näkymä vierellä sijaitsevaan kylään, joka oli rakennettu jokseenkin vahvaan hämäläiseen tyyliin.
Iloinen vilinä jatkui yöhön, ja vasta noin klo 12 lähtivät huvimatkalaiset takaisin Hämeenlinnaan. Kukkulalle kanavan vierellä oli kanavayhtiö järjestänyt H. ylh. kenraalikuvernöörille seurueineen juhlavan vastaanoton.
Walkiakosken kanava, joka yhdistää laajat Mallasweden, Roineen, Längelmäweden ym. järvet Rautunselkään ja Wanajaweteen, ja näinmuodoin avaa näille laajemman liikennöintialueen, on suuresta merkityksestä läntiselle Hämeelle, minkä vuoksi myös rahvas on seurannut suurella mielenkiinnolla kanavatyötä ja sen valmistumista. Illan mittaan kuuli senkaltaisia lausuntoja kuin että [suomeksi] ”ainahan niitä täälläkin hywiä keinoja keksitään”.
Vahvemmaksi todistukseksi tästä mielenkiinnosta kerrottiin, että muutamat vauraammat talonpojat Längelmäweden seudulta olivat seuraavaksi päiväksi järjestäneet juhlan, johon kanavayhtiön samoinkuin ympäristöseudun merkkihenkilöt oli kutsuttu. Walkiakosken väylällä Mallaswedestä Rautunselkään on kolme koskea: Apia, joka on aivan Mallasweden vierellä, vähän alempana Pudas, ja Rautunselkään laskun vierellä Walkiakoski, jota myös Emäkoskeksi kutsutaan. Kanavaa varten on kaivettu Apiankosken kohdalla väylä sen vierellä olevan niemen halki, ja Putaankoskessa on virtaa perattu. Varsinainen pääkanava on kaivettu Walkiakosken putouksen viereen sen ohittamiseksi. Tämä kanava, joka sijaitsee kokonaisuutena ottaen varsin luonnonkauniissa maisemassa, näyttäiksen varsin hyvältä. Työ on suoritettu erityisellä huolella ja näyttävyydellä. (F.A.T.)
(Suom. Kari Rydman)