-->
ValkeakoskiMyllykylästä tehdaskaupungiksiYhtyneet paperitehtaat
TEHTAAN ALKUVAIHEET | LAAJENNUKSET


Laajennukset

Vuonna 1880 rakensi Walkiakoski Aktiebolag ensimmäisen sooda-sulfaattiselluloosatehtaan maassamme. Tämä tehdas perustettiin pääasiallisesti sopivan raaka-aineen saamiseksi paperitehtaaseen lumppujen sijasta, joita siihen asti oli käytetty. Vuonna 1882 hankittiin paperitehtaaseen kolmas paperikone.
Vuonna 1891 rakennettiin uusi suuri puuhiomo. Samalla rakennettiin paperitehdas kokonaan uudelleen kivestä ajanmukaiseksi, ohessa rakennettiin suuri uudisrakennus, johon sijoitettiin neljäs paperikone.

Yöllä 16.3. 1901 tulipalo tuhosi koko rakennusryhmän. Heti palon jälkeen alkoivat työt uuden laajemman tehtaan rakentamiseksi; jo saman vuoden lokakuussa oli yksi paperikone käynnissä, ja kesällä 1902 koko tehdas. Uuteen paperitehtaaseen järjestettiin vain 3 paperikonetta, joilla kuitenkin saatiin paljon suurempi tuotanto kuin neljällä palossa tuhoutuneella.

Vuodet 1905 – 1907 olivat tehtaan kehitykselle hyvin merkittäviä; rakennettiin koko vesilaitos uudelleen, uusi puuhiomo ja moderni sulfiittiselluloosatehdas. Mantereen puolelle Tervasaareen rakennettiin paperitehdas yhdellä paperikoneella. Puuhiomon yhteyteen rakennettiin vesivoimakeskusasema ja uusi höyryvoimakeskusasema antamaan voimaa sellutehtaille ja uuteen paperitehtaaseen. Voima-asemien tehot olivat 1910- luvun alkuvuosina 2400 hv vesivoimaa ja 1600 hv höyryvoimaa.
Voidakseen käyttää hyväkseen metsänkaadoista suuret puut oli yhtiö rakentanut vuonna 1890 höyrysahan kahdella raamilla, joista toinen oli kaksoisraami, sekä höyläämön ja kuivaushuoneen. Yhtiö harjoitti myös maanviljelystä Valkeakosken lähistöllä ja sillä oli useita metsätiloja yhteensä noin 20 000 ha.

Tampereen museot/Vapriikki